Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum. Sofisticur ali quenean.

INSTAGRAM
Image Alt

Regulamin

§1 DEFINICJE

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktu u
Sprzedawcy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Sklep– serwis internetowy pod adresem www.hydrapure.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.

Dostawa – usługa przewozowa realizowana przez przewoźnika.

Płatność – metoda zapłaty za zakupione produkty i ich dostawę.

Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie wyboru Kupującego.

Umowa – umowa kupna-sprzedaży zawierana między Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca – Malaya Investment Piotr Białczak, ul. Joteyki 6/1, 02-317
Warszawa, NIP 5262633387, REGON 141710614

Otrzymanie towaru – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Produkt / towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy
sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z późniejszymi zmianami.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między
  Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującym prawem.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówień można dokonywać po rejestracji Kupującego w Sklepie.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące
  czynności: wejść na stronę produktu, którym jest zainteresowany, wybrać ilość, następnie umieścić produkt w koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka” kliknąć ikonę koszyka i przejść do finalizacji zamówienia klikając przycisk „Zamawiam” zalogować się korzystając z danych podanych przy rejestracji wybrać miejsce dostawy produktu (podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia), wybrać formę płatności (dostępne formy płatności: tradycyjny przelew bankowy/ płatności online poprzez system „przelewy24” / przesyłka pobraniowa) złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia na
  podany w formularzu adres mailowy.
 6. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki.
  Zamówienia realizowane są w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 7. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski to 2-4 dni robocze (wraz z
  wysyłką), 3-5 dni robocze (wraz z wysyłką) na terenie Europy poza terytorium Polski.
 8. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty za produkt.
 9. Kupujący każdorazowo ma prawo wglądu w postępy realizacji jego
  zamówienia.
 10. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do
  automatycznego anulowania zamówienia.
 11. Konsument może anulować złożone zamówienie mailowo pod adresem
  malaya.investment@gmail.com do czasu przekazania zamówienia przez Sklep w stan realizacji. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni roboczych.

§4 DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  wybranych krajach Europy.
 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy
  Produktu:
  DPD – Przesyłka kurierska na terenie Polski
  Paczkomaty InPost na terenie Polski
  DPD – Przesyłka kurierska do wybranych krajów Europy.
 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Produktu
  (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez
  Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy
  produktu, wynikającego z winy przewoźnika.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA, REKLAMACJA

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący
  Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Do dotrzymania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, drogą mailową w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 7 dni od daty otrzymania paczki zwrotnej wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 4. Koszty odesłania produktów pokrywa Kupujący.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu
  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny produkt.
 8. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.
 9. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (pisemnie lub mailowo).
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta
  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 11. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym
  Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności
  gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu
  rękojmi jest wyłączona.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę jako
  administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale
  niezbędne w celu rejestracji lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
  zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.
 5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia.
 2. Niniejszy Regulamin sklepu stanowi zbiór zasad obowiązujących przed i po zawarciu umowy między Kupującym a Sprzedawcą, których obie strony
  zobowiązują się przestrzegać.
 3. O istotnych zmianach Regulaminu sklepu zarejestrowani Kupujący będą
  każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy rejestracji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.